Menu
Your Cart

Pirkėjo teisės ir pareigos

1. PIRKĖJO TEISĖS

1.1. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje turi teisę:

  • visi veiksnūs fiziniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka,
  • visi juridiniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, registruoti Lietuvos Respublikoje,
  • nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai iki aštuoniolikos metų tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nepriklausomai nuo to ar jie disponuoja savo asmeninėmis lėšomis,

1.2. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

1.3. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos, nebuvo surinktos ir liko originalioje pakuotėje.

1.4. Pirkėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2. PIRKĖJO PAREIGOS

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti užsakytų prekių kainą taip pat kitus mokėjimus (jei tokie buvo sutarti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis elektronine bankininkyste ir atlikdamas mokėjimą iš savo banko sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“ arba atsiskaitydamas grynais pinigais prekių pristatymo metu, arba pirkdamas prekes lizingu prekių pristatymo metu sudaro lizingo sutartį prisiimdamas įsipareigojimus lizinguojančiai bendrovei ir pasirašydamas lizingo sutartį.

2.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

2.3. Pirkėjas atlikęs mokėjimo pavedimą savo banke internete privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo, jei mokėjimas bus vykdomas per Pirkėjo banką į Pardavėjo sąskaitą. Pasirinkus apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą ir per 24 valandas atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą (ir jeigu Pardavėjas pasitikrinęs savo banko sąskaitą gali patvirtinti, kad negavo iš Pirkėjo įmokos), Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo ir pardavimo sutarties.

2.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.